Under oktober månad har Hamnkommittén tagit vattenprov ur avloppsvattnet från den nya båtbottentvätten. Provet togs i brunnen för det sista reningssteget innan vattnet släpps ut i Vänern. Analys av provet har skett hos det ackrediterade laboratoriet hos ALcontrol i Karlstad. Samtliga anlyserade ämnen visar ett resultat som är bättre än de riktvärden som anges i Havs- och Vattenmyndighetens rapport 2012-10.

Analysresultat

Analys av  Resultat Osäkerhet Riktvärde Enhet
 TBT 3.9 +/- 2.0 200 ng/l
 Diuron <0.1 +/- 0.030 0.1 ug/l
 Irgarol <0.1 +/- 0.025 0.8 ug/l
 Koppar <0.1 +/- 0.02 0.8 mg/l
 Koppar filtrerat   <0.1 +/- 0.02 0.4 mg/l
 Zink 0.41 +/- 0.04 2.0 mg/l
 Zink filtrerat 0.21 +/- 0.02 1.0 mg/l

ng=nanogram • En miljarddels gram
ug=mikrogram • En miljondels gram
mg=milligram • Ett tusendels gram

För närvarande är det bara Koppar och Zink som är tillåtet i båtbottenfärger.

TBT - Forskarna anser att Tributyltenn är den giftigaste substans som mänskligheten har slaäppt ut. För snäckor och musslor är detta ämne giftigt vid så låga halter som 2 nanogram/liter. Musslor ackumulerar TBT i sina vävnader med upp till 100 000 gånger halten i omgivningen. Substansen förbjöds för mindre båtar 1989. Först 2003 förbjöds TBT-haltig fär för fartyg. TBT, Diuron och Irgarol kan finnas kvar på äldre båtar som rester av ett underliggande färglager.

Länkar:

Båtbottentvättning av fritidsbåtar. Havs- och vattenmyndigheten