De medlemmar som vill göra ordinarie arbetsplikt för undvikande av extra debitering,

kontakta ABK:s kansli>> eller någon av hamnkommitténs medlemmar>>

så att kommittén kan fördela för de arbeten som skall utföras under hösten.