161216bryggbygge

 

Några av ABK:s medlemmar har under november arbetat flitigt med bryggan på vågbrytaren. Arbetena är nästan klara, det återstår bara ett tiotal meter.