Under hösten är det ordinarie upptagning vecka 38-41

Vecka   Kranförare Telefon
 38 14/9 - 20/9 Bengt-Åke Johansson 070-958 12 40
 39 21/9 - 27/9 Thomas Bertilsson 073-500 56 85
 40 28/9 - 4/10 Ulf Dagoberth 073-326 19 91
 41 5/10 - 11/10 Göran Grundel 070-533 66 54

 

Vid upptagning utanför de ordinarie veckorna betalas en extra avgift till kranföraren.

 

OBSERVERA

  • Vagnar, kärror och stöttor skall vara märkta med ägarens namn
  • Master i maststället skall märkas med ägarens namn
  • Kranföraren kan tillhandahålla en plastficka och etikett för märkning
  • Ta bort alla förtöjningslinor vid bryggplatsen.

 

 

De medlemmar som vill göra ordinarie arbetsplikt för undvikande av extra debitering,

kontakta ABK:s kansli>> eller någon av hamnkommitténs medlemmar>>

så att kommittén kan fördela för de arbeten som skall utföras under hösten.

161216bryggbygge

 

Några av ABK:s medlemmar har under november arbetat flitigt med bryggan på vågbrytaren. Arbetena är nästan klara, det återstår bara ett tiotal meter.