161216bryggbygge

 

Några av ABK:s medlemmar har under november arbetat flitigt med bryggan på vågbrytaren. Arbetena är nästan klara, det återstår bara ett tiotal meter.

Under oktober månad har Hamnkommittén tagit vattenprov ur avloppsvattnet från den nya båtbottentvätten. Provet togs i brunnen för det sista reningssteget innan vattnet släpps ut i Vänern. Analys av provet har skett hos det ackrediterade laboratoriet hos ALcontrol i Karlstad. Samtliga anlyserade ämnen visar ett resultat som är bättre än de riktvärden som anges i Havs- och Vattenmyndighetens rapport 2012-10.

Analysresultat

Analys av  Resultat Osäkerhet Riktvärde Enhet
 TBT 3.9 +/- 2.0 200 ng/l
 Diuron <0.1 +/- 0.030 0.1 ug/l
 Irgarol <0.1 +/- 0.025 0.8 ug/l
 Koppar <0.1 +/- 0.02 0.8 mg/l
 Koppar filtrerat   <0.1 +/- 0.02 0.4 mg/l
 Zink 0.41 +/- 0.04 2.0 mg/l
 Zink filtrerat 0.21 +/- 0.02 1.0 mg/l

ng=nanogram • En miljarddels gram
ug=mikrogram • En miljondels gram
mg=milligram • Ett tusendels gram

För närvarande är det bara Koppar och Zink som är tillåtet i båtbottenfärger.

TBT - Forskarna anser att Tributyltenn är den giftigaste substans som mänskligheten har slaäppt ut. För snäckor och musslor är detta ämne giftigt vid så låga halter som 2 nanogram/liter. Musslor ackumulerar TBT i sina vävnader med upp till 100 000 gånger halten i omgivningen. Substansen förbjöds för mindre båtar 1989. Först 2003 förbjöds TBT-haltig fär för fartyg. TBT, Diuron och Irgarol kan finnas kvar på äldre båtar som rester av ett underliggande färglager.

Länkar:

Båtbottentvättning av fritidsbåtar. Havs- och vattenmyndigheten