arbetshelg

   Arbetsdagar i båthamnen Otterbäcken   
   Lördag 12 oktober och söndag 13 oktober  
  Start båda dagarna klockan 08.00  
  Anmälan om deltagande görs i god tid till ABK:s kansli>> med mail eller telefon
så att hamnkommittén kan planera för de arbeten som skall utföras.
 
  Kaffe, dricka och korv serveras under arbetsdagarna  
   Ta med oömma kläder och arbetsskor - detta behövs för vissa arbeten