Inställd arbetsdag

På grund Coronaviruset Covid-19 har ABK:s hamnkommitté och styrelse beslutat att ställa in vårens allmänna arbetsdag.

Men fortfarande finns det många arbetsuppgifter att utföra inom hamnanläggningen och på Fällholmen. Du som vill göra din arbetsplikt under vår eller sommar ombedes därför att kontakta ABK om detta. När det blir dags att utföra arbeten kommer kontakt att tas med dem som anmält sitt intresse. Observera att hamnkommittén i dagsläget inte kan säga när i tiden det föreligger behov av att få arbetsuppgifter utförda.

I anmälan till hamnkommittén är det bra om du anger under vilken tidsperiod du helst vill utföra ditt arbete. Anmälan kan göras här --->

 

Vårens sjösättningsdagar

Under våren påbörjas ordinarie sjösättning den 4 maj och fortgår veckorna 19-22.

Då det är många båtar som skall sjösättas måste båtägaren följa nedanstående regler och vara helt klar på erhållet klockslag för sjösättning. Sker inte detta har kranföraren rätt att neka sjösättning.

  • Båtägaren skall kontakta kranskötaren och beställa tid minst en dag i förväg.
  • Båtägaren skall vid tidsbeställningen meddela kranskötaren om hjälp behövs med att köra fram båten till sjösättningskranen. Båtägaren skall innan sjösättning tillse att båtvagnen är i skick att dras fram till kranen.
  • På överenskommen sjösättningstid skall båten vara helt klar för sjösättning 
Vecka Namn Telefon
 19 Delas mellan kranförarna. Kontakt tas med Ulf Dagoberth 073-326 19 91
 20 Ulf Dagoberth 073-326 19 91
 21 Göran Grundel 070-533 66 54
 22 Bengt-Åke Johansson 070-958 12 40

   

Vid sjösättning utanför de ordinarie veckorna skall till kranföraren betalas en extra avgift.

För båtplatsinnehavare som vill ha hjälp med att dra fram båten till kranen tas inte ut någon extra avgift för detta. Övriga betalar 100 kr.