Under våren påbörjas ordinarie sjösättning den 6 maj och fortgår veckorna 19-22.

Då det är många båtar som skall sjösättas måste båtägaren följa nedanstående regler och vara helt klar på erhållet klockslag för sjösättning. Sker inte detta har kranföraren rätt att neka sjösättning.

  • Båtägaren skall kontakta kranskötaren och beställa tid minst en dag i förväg.
  • Båtägaren skall vid tidsbeställningen meddela kranskötaren om hjälp behövs med att köra fram båten till sjösättningskranen. Båtägaren skall innan sjösättning tillse att båtvagnen är i skick att dras fram till kranen.
  • På överenskommen sjösättningstid skall båten vara helt klar för sjösättning 
Vecka Namn Telefon
 19 Ulf Dagoberth 073-326 19 91
 20 Göran Grundel 070-533 66 54 
 21 Bengt-Åke Johanssonl 070-958 12 40
 22* Ulf Dagoberth 073-326 19 91

 

Vecka 22 delas mellan kranförarna, Ulf Dagoberth är kontaktperson.  

Vid sjösättning utanför de ordinarie veckorna skall till kranföraren betalas en extra avgift.

För båtplatsinnehavare som vill ha hjälp med att dra fram båten till kranen tas inte ut någon extra avgift för detta. Övriga betalar 100 kr.