arbetshelg

   Arbetsdagar i båthamnen Otterbäcken   
   Lördag 4 maj och söndag 5 maj  
  Start båda dagarna klockan 08.00  
  Anmälan om deltagande görs i god tid till ABK:s kansli så att hamnkommittén kan planera arbetena  
  De medlemmar som vill utföra sin arbetsplikt utanför ordinarie arbetshelg kontaktar Bengt-Åke Johansson eller Ulf Dagoberth  
 
BÅTPLATSER
 

Hamnkommittén har utsett Ulf Dagoberth och Bengt-Åke Johansson till ansvariga för klubbens båplatser. Ansökan och frågor om båtplatser kan ställas till kansliet som vidarebefordrar dessa till Ulf & Bengt-Åke.

Kontaktuppgifter för båtplatsansvariga och kansli finns under menyn "Kontakt med ABK"