Under hösten är det ordinarie upptagning vecka 38-41

Vecka Namn Telefon
 38 Bengt-Åke Johansson 070-958 12 40
 39 Ulf Dagoberth 073-326 19 91
 40 Göran Grundel 070-533 66 54
 41 Delas mellan kranförarna Kontakta Ulf Dagoberth

 

Vid upptagning utanför de ordinarie veckorna betalas en extra avgift till kranföraren.

 

OBSERVERA

  • Vagnar, kärror och stöttor skall vara märkta med ägarens namn
  • Master i maststället skall märkas med ägarens namn
  • Kranföraren kan tillhandahålla en plastficka och etikett för märkning
  • Ta bort alla förtöjningslinor vid bryggplatsen.

 

arbetshelg

   Arbetsdagar i båthamnen Otterbäcken   
   Lördag 12 oktober och söndag 13 oktober  
  Start båda dagarna klockan 08.00  
  Anmälan om deltagande görs i god tid till ABK:s kansli>> med mail eller telefon
så att hamnkommittén kan planera för de arbeten som skall utföras.
 
  Kaffe, dricka och korv serveras under arbetsdagarna  
   Ta med oömma kläder och arbetsskor - detta behövs för vissa arbeten  

161216bryggbygge

 

Några av ABK:s medlemmar har under november arbetat flitigt med bryggan på vågbrytaren. Arbetena är nästan klara, det återstår bara ett tiotal meter.