Inställd arbetsdag

På grund Coronaviruset Covid-19 har ABK:s hamnkommitté och styrelse beslutat att ställa in vårens allmänna arbetsdag.

Men fortfarande finns det många arbetsuppgifter att utföra inom hamnanläggningen och på Fällholmen. Du som vill göra din arbetsplikt under vår eller sommar ombedes därför att kontakta ABK om detta. När det blir dags att utföra arbeten kommer kontakt att tas med dem som anmält sitt intresse. Observera att hamnkommittén i dagsläget inte kan säga när i tiden det föreligger behov av att få arbetsuppgifter utförda.

I anmälan till hamnkommittén är det bra om du anger under vilken tidsperiod du helst vill utföra ditt arbete. Anmälan kan göras här --->

 

Vårens sjösättningsdagar

Under våren påbörjas ordinarie sjösättning den 4 maj och fortgår veckorna 19-22.

Då det är många båtar som skall sjösättas måste båtägaren följa nedanstående regler och vara helt klar på erhållet klockslag för sjösättning. Sker inte detta har kranföraren rätt att neka sjösättning.

  • Båtägaren skall kontakta kranskötaren och beställa tid minst en dag i förväg.
  • Båtägaren skall vid tidsbeställningen meddela kranskötaren om hjälp behövs med att köra fram båten till sjösättningskranen. Båtägaren skall innan sjösättning tillse att båtvagnen är i skick att dras fram till kranen.
  • På överenskommen sjösättningstid skall båten vara helt klar för sjösättning 
Vecka Namn Telefon
 19 Delas mellan kranförarna. Kontakt tas med Ulf Dagoberth 073-326 19 91
 20 Ulf Dagoberth 073-326 19 91
 21 Göran Grundel 070-533 66 54
 22 Bengt-Åke Johansson 070-958 12 40

   

Vid sjösättning utanför de ordinarie veckorna skall till kranföraren betalas en extra avgift.

För båtplatsinnehavare som vill ha hjälp med att dra fram båten till kranen tas inte ut någon extra avgift för detta. Övriga betalar 100 kr.

 

161216bryggbygge

 

Några av ABK:s medlemmar har under november arbetat flitigt med bryggan på vågbrytaren. Arbetena är nästan klara, det återstår bara ett tiotal meter.

Under oktober månad har Hamnkommittén tagit vattenprov ur avloppsvattnet från den nya båtbottentvätten. Provet togs i brunnen för det sista reningssteget innan vattnet släpps ut i Vänern. Analys av provet har skett hos det ackrediterade laboratoriet hos ALcontrol i Karlstad. Samtliga anlyserade ämnen visar ett resultat som är bättre än de riktvärden som anges i Havs- och Vattenmyndighetens rapport 2012-10.

Analysresultat

Analys av  Resultat Osäkerhet Riktvärde Enhet
 TBT 3.9 +/- 2.0 200 ng/l
 Diuron <0.1 +/- 0.030 0.1 ug/l
 Irgarol <0.1 +/- 0.025 0.8 ug/l
 Koppar <0.1 +/- 0.02 0.8 mg/l
 Koppar filtrerat   <0.1 +/- 0.02 0.4 mg/l
 Zink 0.41 +/- 0.04 2.0 mg/l
 Zink filtrerat 0.21 +/- 0.02 1.0 mg/l

ng=nanogram • En miljarddels gram
ug=mikrogram • En miljondels gram
mg=milligram • Ett tusendels gram

För närvarande är det bara Koppar och Zink som är tillåtet i båtbottenfärger.

TBT - Forskarna anser att Tributyltenn är den giftigaste substans som mänskligheten har slaäppt ut. För snäckor och musslor är detta ämne giftigt vid så låga halter som 2 nanogram/liter. Musslor ackumulerar TBT i sina vävnader med upp till 100 000 gånger halten i omgivningen. Substansen förbjöds för mindre båtar 1989. Först 2003 förbjöds TBT-haltig fär för fartyg. TBT, Diuron och Irgarol kan finnas kvar på äldre båtar som rester av ett underliggande färglager.

Länkar:

Båtbottentvättning av fritidsbåtar. Havs- och vattenmyndigheten