Vänerns referensyta enligt sjökortet ligger på 43.80 meter över havets yta. Under perioden 1939-2014 har vattenståndet som lägst varit 55 cm under sjökortsdjup (april 1970). Som högst var nivån 187 cm över sjökortsdjup med omfattande översvämningar som resultat. Detta inträffade 11 januari 2001.

Årets högsta nivå var +60 cm vilket inträffade i början av maj. Nivån var ganska stabil fram till midsommarveckan för att därefter succesivt sjunka till den 30 oktober då nivån var +11. När detta skrivs har vi haft ett par dagar med nederbörd över områdena kring Vänern och vattennivån har ökat med ett par cm per dag.

sibbern 2016 10

Sibberön när vattennivån var som lägst den 30 oktober